BOZOK ÜNİVERSİTESİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜMÜZ ÖĞRETİM ELEMANLARININ DEVAM EDEN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

Proje Adı

Yürütücü

Araştırıcı

Bursiyer

Destekleyen Kurum

Yozgat İlinde Yaprağı Yenen Sebzelerde Bulunan Zararlılar

Gamze PEKBEY

Şaban GÜÇLÜ
Neslihan BAYRAK
Şeyda ŞİMŞEK

Tuğba SELİMOĞLU

 

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP).2013ZF/A60

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Bazı Kültür Bitkilerinde Cicadellidae (Hemiptera: Auchenorrhyncha) Türleri, Yaygınlığı ve Potansiyel Virüs Vektörlerinin Belirlenmesi

 

Şaban GÜÇLÜ

 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü TAGEM-BS-14/01.05/01-07

Erzincan ve Iğdır İllerinde Kayısılarda Zarar Yapan Eurytoma spp. (Hymenoptera: Eurytomidae) Türlerinin Parazitoidleri ve Yayılış Alanları ile Mücadeleye Esas Kritik Biyolojik Dönemlerinin Araştırılması

 

Şaban GÜÇLÜ

 

TAGEM-BS-12/ 08-01/ 01-20

Yozgat İli Yumuşak Çekirdekli Meyvelerde Zararlı Türlerin Tespit Edilmesi

Neslihan BAYRAK

Şaban GÜÇLÜ
Gamze PEKBEY Şeyda ŞİMŞEK
Tuğba SELİMOĞLU

 

Bozok Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP). 2013ZF/A61

Bazı Bitki Ekstraktlarının Elma Ağacı Zararlısı Afitler Üzerindeki Toksisitesi

Şaban GÜÇLÜ

Gamze PEKBEY Neslihan BAYRAK
Şeyda ŞİMŞEK
Tuğba SELİMOĞLU

 

Bozok Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP). 2014ZF/A117

Humulus lupulus Bitkisinin Kimyasal İçeriğinin Belirlenmesi, Ekstre ve Metabolitlerinin Sitophilus granarius’a Karşı İnsekdisidal Etkisinin Belirlenmesi 

 

Neslihan BAYRAK

 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi, No: 2014 ECZF/14. 004. 2014

Urophora cuspidata ve Urophora macrura (Diptera: Tephritidae) Türlerinde Koleksiyon Materyallerinden DNA İzolasyon Optimizasyonu  ve İki Türün Ayırımında RAPD-PCR Yönteminin Kullanılabilirliğinin  Araştırılması

 

Neslihan BAYRAK

 

Bozok Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi, No: 2014 FEF/A114

Tokat Yöresinde Sebze Fidelerinde Görülen Hastalıkların Belirlenmesi

 

Zeliha EROĞLU

 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat Valiliği AR - GE Projesi.

Orta Karadeniz Bölgesi Seralarındaki Kök-ur Nematodu  Populasyonlarının Dağılışı, Bulaşıklık Seviyesi, Teşhisleri ve Konukçu-Parazit İlişkilerine Mücadele Yaklaşımlı Bakışlar

   

Gökhan AYDINLI

TÜBİTAK TOVAG- 111 O 793

Adana Topraklarından Entomopatojen Fungusların İzolasyonu, Morfolojik Karakterizasyonu ve Sitophilus oryzae Erginlerine Karşı Laboratuar Şartlarında Virülensliklerinin Belirlenmesi

 

Sevim DOĞAN

 

Erciyes Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, FYL-2014-5465

Tokat Yöresinde Örtü Altı Hıyar Yetiştiriciliğinde Kırmızı Örümceklerle Mücadelede Predatör Akarların Kullanımı

 

Tuğba SELİMOĞLU

 

Tokat Valiliği İl Özel İdare Projesi

         

BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ