BOZOK ÜNİVERSİTESİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Erciyes Üniversitesi'ne bağlı olarak 03.07.1992 tarihinde kurulan “Yozgat Ziraat Fakültesi” bünyesinde yer alan  bölümümüz,  01.03.2006 tarihinde Bozok Üniversitesi'nin kurulması ile birlikte “Bozok Üniversitesi, Ziraat Fakültesi” bünyesine geçmiştir.  İlk akademik personel olarak 01.12.2009 tarihinde Araştırma Görevlisi alınan bölümümüzde, 25.10.2011 tarihinde Prof. Dr. Şaban GÜÇLÜ'nün ilk Bölüm Başkanı olarak göreve başlamasıyla hızlı bir şekilde akademik yapılanması tamamlanarak, 2012-2013 öğretim yılında lisans eğitimine başlanmıştır. Halen eğitim öğretim faaliyetlerini, ismi 10.09.2012 tarihinde “Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi” olarak değiştirilen  Fakültemiz bünyesinde  sürdürmektedir. 

Bitki Koruma Bölümü olarak amacımız, hızla artan nüfusun gıda gereksinimlerini karşılamak ve potansiyel olarak işlenebilen arazi rezervinden en yüksek verimi sağlamak için insan sağlığına ve çevreye olumsuz etkileri olmayan mücadele yöntemlerini araştırmak ve bunların üreticiler tarafından uygulanabilmesine yardımcı olmaktır.  Bu itibarla, kültür bitkilerinde verim ve kalite kayıplarına neden olan zararlıların, bitki hastalıklarının ve yabancı otların teşhis ve tanıları, biyolojileri ve zarar şekillerini inceleyerek, doğal dengeyi koruyan uygun mücadele yöntemleri gelişmektir. Ayrıca bölümümüz öğrencilerine bitki koruma ile ilgili sorunları çözebilmeleri için gerekli olan eğitim ve öğretimi sağlamak en önemli görevlerden biridir.

Bitki Koruma Bölümü Entomoloji ve Fitopatoloji olmak üzere iki Anabilim Dalından oluşmaktadır.

Bitki Koruma Bölümü mezunları, Tarım Bakanlığına ve Çevre-Orman Bakanlığına bağlı kuruluşlarda, zirai ilaç ve tohum firmalarında, tarımsal danışmanlık şirketlerinde, ilaçlama şirketleri ile zirai ilaç bayilerinde uzman personel olarak hizmet verebilmektedir.

BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ