BOZOK ÜNİVERSİTESİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Bitki Koruma Bölümü Araştırma Laboratuvarı
Araştırma laboratuvarı 100 m2’lik alanda kurulmuştur. Laboratuvarımızda Entomoloji ve Fitopatoloji alanında araştırma çalışmaları yürütülmektedir. Bitki hastalık ve zararlılarının izolasyonu, saflaştırılması, çoğaltılması ve kültüre alınması, bitkilerden uçucu yağ ve ekstrakt elde edilerek hastalık ve zararlıların mücadelesinde kullanım olanakları araştırılmaktadır. Ayrıca, biyokimyasal ve moleküler çalışmalar için gerekli alt yapı bulunmakta ve araştırma çalışmalarında kullanılmktadır.

lab1 lab2 lab3

lab4 lab6 lab5

Öğrenci Uygulama Laboratuvarı
Öğrenci uygulama laboratuvarı 80 m2’lik alanda kurulmuş olup, 20 adet stereo binoküler mikroskop ve 15 adet ışık mikroskobu öğrenci uygulamalarında kullanılmaktadır. Ayrıca projeksiyona bağlı 1 adet dijital HD kameralı stereo binoküler mikroskop bulunmaktadır. Bu  sayede hocalarımız öğrenci uygulamalarında eş zamanlı olarak öğrencilere örnek materyal üzerinde incelenen kısımları ayrıntılı bir şekilde gösterilebilmekte ve her öğrenci kendi mikroskobunda uygulama materyallerini inceleyebilmektedir.

ml2 ml1 ml3

ml-4 ml5 ml6

Sistematik Laboratuvarı
Bölümümüz sistematik laboratuvarı 40 m2’lik alandan oluşmaktadır. Laboratuvarda araştırma amaçlı 2 adet stereo mikroskop (Leica, S8APO), dijital kamera bağlantılı görüntüleme sistemine sahip 1 adet stereo mikroskop (Leica, DM750) ve 1 adet ışık mikroskobu (Leica, M125) bulunmaktadır. Ayrıca, 1 adet buzdolabı ve 3 adet metal dolap bulunmakta olup, çalışma materyali ve sarf malzemelerin uygun şekilde saklanması amacıyla kullanılmaktadır. Bölüm sistematik laboratuvarında, Entomoloji başta olmak üzere, Nematoloji, Akaroloji ve Mikoloji alanında çeşitli örnekler üzerindeki mikroskobik incelemeler ve teşhis çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

sl1 sl3 sl6

sl2 sl4 sl5

Böcek ve Herbaryum Müzesi
Bölümümüz bünyesinde Türkiye'nin değişik yerlerinden toplanan böcek ve bitki materyallerinin kolleksiyonu oluşturulmaya başlanmıştır. Müzede toplanan materyallerin uygun şekilde muhafazasını sağlayacak nitelikte çekmeceli dolaplar bulunmaktadır.

87 8890

b1 m1 65
 

BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ