YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Ek-1 Madde Uyarınca Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları

Adı Soyadı

Bölümü

Öğrenci No

Öğrenim Gördüğü Üniversite

Değerlendirme Sonucu

Mehmet BAYRAM

Bitki Koruma Bölümü

1100316014

Namık Kemal Üniversitesi

RET: Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Ek Madde-1 uyarınca belirlenen usul ve esasların 17. maddesinde “Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse geçilmek istenen diploma programının merkezi yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş yapılamayacağı” denildiğinden.