YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ ÇİFTANADAL YANDAL BAŞVURUSU

ZİRAAT FAKÜLTESİ ÇİFTANADAL YANDAL BAŞVURUSU

 

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik’ ve “Bozok Üniversitesi Çift Anadal Programı Ve Yandal Programı Uygulama Esasları” kapsamında 2019-2020 Eğitim- Öğretim yılı güz yarıyılında açılacak çift anadal /yandal programları, kontenjanları, başvuru koşulları ve önemli tarihler aşağıda belirtilmiştir.

 

SIRA

FAKULTE

BIRIM

ÇİFT ANADAL

YAN DAL

2.SINIF KONTENJANI

3.SINIF KONTENJANI

2.SINIF KONTENJANI

3.SINIF KONTENJANI

1

ZİRAAT FAKÜLTESİ

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ

2

1

-

-

2

ZİRAAT FAKÜLTESİ

BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ

-

-

-

-

3

ZİRAAT FAKÜLTESİ

TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ

2

-

1

-

4

ZİRAAT FAKÜLTESİ

TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ

-

-

-

-

 

 

Çift Anadal/Yandal Başvuru Tarihleri    : 13-16 Eylül 2019 Mesai bitimine kadar

Başvuru Adresi                                          :Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

  1. Başvuru Formu İçin Tıklayınız.

Başvuru ve Kabul Koşulları:
Çift Anadal
(1) Öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar aldığı anadal programındaki tüm derslerini başarıyla tamamlamış olması gerekir.
(2) Öğrenci aynı anda birden fazla çift anadal programına kayıt yaptıramaz. Öğrenci başvuru yaptığı çift anadal programına ek olarak farklı bir programa yandal başvurusu yapabilir.
(3) Öğrenci çift anadal için başvurduğu programa yandal başvurusunda, yan dal için başvurduğu programa da çift anadal başvurusunda bulunamaz.
(4) Bir anadal diploma programına kayıtlı öğrenci, aynı program için çift anadal başvurusunda bulunamaz.
(5) Lisans öğrencisi hem lisans hem de ön lisans programlarında, ön lisans öğrencisi ise sadece ön lisans programlarında çift anadal yapabilir.
(6) Öğrenci çift anadal programına, anadal ön lisans diploma programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.
(7) Öğrenci çift anadal programına, anadal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında başvurabilir.
(8) Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel akademik başarı not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,0 olması ve anadal programında başarı sıralamasında en üstteki %20 içinde yer alması gerekir.
(9) Anadal programındaki genel akademik başarı not ortalaması 4,00 üzerinden en az 3,00 olan ancak anadal programında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’de yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.

 Yandal
(1) Öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar aldığı anadal programındaki tüm kredili derslerini başarıyla tamamlamış olması gerekir.
(2) Öğrenci aynı anda birden fazla yandal programına kayıt yaptıramaz. Ancak öğrenci yandal programına ek olarak bir çift anadal programına kayıt yaptırabilir.
(3) Öğrenci yan dal için başvurduğu programa çift anadal başvurusunda, çift anadal için başvurduğu programa ise yandal başvurusunda bulunamaz.
(4) Öğrenci yandal programına, anadal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise altıncı yarıyılın başında başvurabilir.
(5) Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel akademik başarı not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekir.
 1- Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik İçin Tıklayınız.
2- Bozok Üniversitesi Çift Anadal Programı Ve Yandal Programı Uygulama Esasları Tıklayınız. 

NOT : Öğrenciler, yönetmelik ya da yönerge gibi yasal mevzuatta değişiklik olması halinde öğrenime başladıkları tarihte yürürlükte olan mevzuattan sorumlu olacaklardır.