YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Kismi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Başvuruları

Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesinde kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışmak isteyen öğrenciler 13.10.2014-16.10.2014 tarihleri arasında aşağıda yer alan formu doldurarak başvurularını öğrenci işlerinden sorumlu Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Belgin COŞGE ŞENKAL’a yapacaklardır.

 

Kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak öğrencilerde aranacak şartlar
MADDE 6- (1) Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine burs verilmekte olan veya burs alma şartlarına haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle aşağıda belirtilen şartları taşıyan öğrenciler, Bozok Üniversitesi birimlerinde kısmi zamanlı öğrenci olarak geçici işlerde çalıştırılabilir:
a)  Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere Bozok Üniversitesinin kayıtlı öğrencisi olmak
b)  Disiplin cezası almamış olmak,
c)  Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak,
ç)  Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile Bozok Üniversitesi arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak,
d)  Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,
e)  Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,

f)  Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak.

(2) Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışında yukarıdaki şartlar aranmaz.

Başvuru formu için tıklayınız.