Yozgat Bozok Üniversitesi

FORM VE DİLEKÇELER

İlişik Kesme Belgesi

Kayıt Dondurma Dilekçesi

Kayıt Silme Dilekçesi

Yaz Okulu Formu

Malzeme Hizmet İstek Belgesi

Mazeret Sınavı Öğrenci Not Listesi

Mazeret Sınavı Rapor Dilekçesi

Mezuniyet İşlemlerinin Başlatılması Dilekçesi