Yozgat Bozok Üniversitesi

KAYIT YENİLEME ESASLARI

 1. Her yarıyıl için kayıt yenileme tarihleri Bozok Üniversitesi web sayfasında ilan edilmektedir.
 2. Normal öğrenim süresi içerisinde olan öğrenciler katkı payı/öğrenim ücretini yatırmayacaklardır.
 3. Normal öğrenim süresini dolduran öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrencilerin katkı payı/öğrenim ücretini yatırmadan ders kaydı yapmaları mümkün değildir. Katkı payı/öğrenim ücretlerine ait bilgiler her yarıyıl kayıt yenileme döneminde Bozok Üniversitesi web sayfasında duyurulmaktadır.
 4. Ders kayıt haftası boyunca öğrenci ders kaydını yaptığı sürede, birim danışmanları veya öğrenci işleri ofisi çalışanları hiçbir surette öğrenciden Katkı payı / Öğrenim ücreti dekontunu talep etmeyecektir. Ancak öğrenciler, ders kayıtları tamamlandıktan sonra, öğrenimin başladığı hafta dekontlarını birimlerin öğrenci işleri ofislerine teslim edeceklerdir.
 5. Öğrenciler http://obs.bozok.edu.tr 'den ders kayıtları servisini kullanarak ders kayıtlarını yaparak, danışman onayına göndereceklerdir. Danışmanınızın onayıyla birlikte ders kaydınız yapılmış olacaktır.
 6. İnternet üzerinden yapılan ve danışmanın onayladığı ders kaydı geçerli kabul edilecektir. Ayrıca bir evrak düzenlenmesine gerek yoktur. Öğrencinin ve danışmanın her yaptığı işlem zaman bazında detaylı olarak kaydedilmektedir. İtiraz durumunda, talep edilirse Bilgi İşlem Daire Başkanlığı kayıt süreci boyunca kimin ne zaman ve ne yaptığını gösterir dokümanı onaylayarak verecektir.
 7. Kayıt yenileme tarihlerinde danışmanların ve öğrenci işleri ofisleri elemanlarının sürekli olarak görev yerinde bulunmaları gerekmektedir.

 

DERS KAYIT İŞLEMİ YAPACAK ÖĞRENCİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 1. Birinci sınıf öğrencilerinin bu sınıf için açılan bütün dersleri almaları zorunlu olup, üst sınıftan ders alamaz.
 2. Ders seçimi yaparken YANO değil, GANO dikkate alınacaktır.

GANO;  1.00 'ın altında  olan 16 saat

                       1.00-1.99 arasında olan 24 saat

                                           2.00 ve üzeri olan ise 32 saat ders alabilir.

 1. Ders seçimi  yaparken öncelikle  başarısız  olunan dersler  alınır,  daha  sonra  istenirse  üst sınıftan ders alınabilir.
 2. Ders programında  aynı  ders  saatine  gelen derslerden öncelikle  başarısız  olunan  ders seçilmelidir. Aynı ders saatinde başka bir ders daha seçebilmek için başarısız olunan dersten devam zorunluluğu bulunmaması gerekir.
 3. Sistemde daha önce geçti olarak görünen ders, kayıt sırasında kaldı olarak gözüküyor ise, o dersin öğretim elemanı ya da Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrenci işleri ile görüşülüp, düzeltildikten sonra ders kaydı yapılmalıdır.

 

Ayrıntılı bilgi için Bozok Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine bakınız.