Yozgat Bozok Üniversitesi

KOMİSYON ORGANİZASYON ŞEMASI

 

 

 

GÖREV TANIMLARI

Sorumlu Personel

Koronavirüs Salgını Danışma Komisyonu (KOV-KOM) Başkanı

Süreçleri tasarlamak, öğrenci/personelin 
öğrenime/göreve başlama kararını
vermek, COVİD-19 izlem formlarını
takip etmek

Doç. Dr.

Murat GÜNEY

Koronavirüs Salgını Danışma Komisyonu (KOV-KOM) Personelden Sorumlu Kişi 

Pozitif, yakın temaslı, temaslı personeli 
yönetime bildirmek, personelin semptom 
takibini yapmak, bulaş için gerekli
tedbirleri almak 

Dr. Öğr. Üyesi

Bekir AYYILDIZ

 

Koronavirüs Salgını Danışma Komisyonu (KOV-KOM) Öğrenciden Sorumlu Kişi 

Pozitif, yakın temaslı, temaslı öğrenciyi 
yönetime bildirmek, öğrencinin semptom 
takibini yapmak, bulaş için gerekli
tedbirleri almak, COVİD-19 semptom 
izlem formunu doldurmak 

Araş. Gör. Dr.

Ömer Faruk KARACA

Akademik Danışman

Pozitif, yakın temaslı, temaslı öğrenciyi, 
Koronavirüs Salgını Danışma Komisyonu 
(KOV-KOM) Öğrenciden Sorumlu Kişiye 
bildirmek

Bahçe Bitkileri

Doç. Dr.

Murat GÜNEY

Tarım Ekonomisi

Dr. Öğr. Üyesi

Bekir AYYILDIZ

Bitki Koruma

Dr. Öğr. Üyesi

Murat ÖZTÜRK

Personel

Sekreterya işlerini yürütmek ve komisyon başkanı tarafından verilen görevleri 
yapmak.

Yavuz METİN