Yozgat Bozok Üniversitesi

MİSYON VE VİZYON

Misyonumuz,

İhtisaslaşarak bölgesel kalkınmayı esas alarak, bölgenin kalkınmasına ve refah seviyesinin yükselmesine öncülük etmek, bilimsel araştırma yaparak Fakülte-Müteşebbis işbirliği ile girişimci, yenilikçi gayelere yönelerek, değişim dönüşüm ve gelişme ile ilgili süreçleri yönetmek ve bunları uygulamaya aktarabilmek, Bitkisel ve Hayvansal üretim ile ilgili ileri teknolojiye dayalı uygulamalar ve yenilikçi eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek, insanlığa, ülkesine ve bölgesine katkıda bulunmaktır.

Vizyonumuz,

Bulunmuş olduğu bölgede, ülkede ve dünyada bilimsel araştırmada kendini ispatlamış, ulusal ve uluslararası alandaki paydaşları ile güçlü bir akademik ve sosyal işbirliği bulunan, öğrenciyi esas alan, sürdürülebilir, erişilebilir ve yaşanabilir yerleşkeye sahip, ekonomik, sosyal ve kültürel yaşama katkıda bulunan ve akademik personel, teknolojik laboratuvar ve modern uygulama alanlarına sahip imkânlar ile gerekli bilimsel donanımlar ile mücehhez ve milli-manevi değerlerine sahip Ziraat Mühendisleri yetiştirmektir.